Organisatie- of relatieopstelling

  organisatie opstelling 02

  Wat is een familie-, of relatieopstelling?

  Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken.

  Familie of relatie opstelling

  Tijdens een familieopstelling wordt er systemisch gewerkt. Jij stelt jouw “familiesysteem” op en dan gaan wij proberen om de relaties en knelpunten tussen de familieleden die op het eerste moment misschien verborgen liggen duidelijk te maken. Zo krijg je inzicht in verbindingen en verborgen problemen tussen de diverse personen. Dit helpt om knelpunten te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

  Organisatieopstelling

  De familieopstelling methode kan ook worden toegepast in organisaties. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom de groei van het bedrijf (groot of klein) stagneert en waar en waarom zaken niet echt lekker lopen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door problemen binnen een afdeling of tussen afdelingen onderling of als er regelmatig conflicten zijn tussen collega’s.

  Tijdens de organisatieopstelling worden door het opstellen van het systeem verborgen problemen en frustraties zichtbaar. Het resultaat zorgt vaak voor meer respect voor collega’s, de verschillende afdelingen en levert een beter inzicht in de bedrijfsdoelen op.

  Sessie relatie-, famillie- of organisatieopstelling bij met Ziel & Zaligheid

  Hoe ziet een sessie relatie-, familie- of organisatieopstelling bij met Ziel & Zaligheid eruit? Eerst gaan we samen aan de slag met de hulpvraag of de vrager stemt zich af wat hij over een aantal jaar bereikt zou willen hebben. Vervolgens gaan we  in een 1 op 1 setting aan de slag met playmobilpoppetjes. Door de poppetjes op gevoel te plaatsen en vervolgens te herplaatsen, krijg je enorm veel inzicht in wat er echt toe doet en wat belangrijk is. Het geeft inzicht waar energie lekt (waar onzichtbare problemen zijn) en wat energie geeft en je gelukkig maakt. Wat kun je loslaten? En waar moet je juist je aandacht aan geven? Welke stappen moet je eerst zetten? Wat zie je over het hoofd? Hoe kun je met een andere blik naar iets kijken.  Zo’n sessie geeft heel veel (zelf)inzicht en een aanzet tot verandering.

  Kosten € 65, duur ca 1,5 uur

  Wil je meer weten over het effect van een organisatie- of relatie opstelling?

  Neem contact met mij op

  Workshops

  Contact & adresgegevens

  met Ziel & Zaligheid

  Meggy Timmer-Oostdijck
  Kluinweideweg 17
  8171 PS VAASSEN

  Stel je vraag


  Privacy verklaring

  Lees mijn blog